Kategori Tanah

Tanah

"Tierra Negra" - Jurnal Agroekologi

Tierra Negra adalah majalah yang bertujuan untuk menghubungkan dan merangsang pengalaman dalam pembinaan agroekologi. Komunikasi yang popular untuk agroekologi dan kedaulatan makanan. Ini adalah visinya "Menjana keadaan di semua peringkat sehingga, seperti nenek kita, kita dapat memulakan kebun yang memenuhi pinggan dan hati; menghubungkan dan mengukuhkan rangkaian pengeluaran dan penggunaan; menjadi pemancar idea dan penyokong inisiatif; menyebarkan cinta akan tanah dan perhatian terhadap penciptaan dan kecantikan lebih daripada sekadar resipi; memulihkan kemungkinan mengurus dan membina pengetahuan, menjadikan pengetahuan tersedia.

Baca Lebih Lanjut

Tanah

"Tierra Negra" - Jurnal Agroekologi

Tierra Negra adalah majalah yang bertujuan untuk menghubungkan dan merangsang pengalaman dalam pembinaan agroekologi. Komunikasi yang popular untuk agroekologi dan kedaulatan makanan. Ini adalah visinya "Menjana keadaan di semua peringkat sehingga, seperti nenek kita, kita dapat memulakan kebun yang memenuhi pinggan dan hati; menghubungkan dan mengukuhkan rangkaian pengeluaran dan penggunaan; menjadi pemancar idea dan penyokong inisiatif; menyebarkan cinta akan tanah dan perhatian terhadap penciptaan dan kecantikan lebih daripada sekadar resipi; memulihkan kemungkinan mengurus dan membina pengetahuan, menjadikan pengetahuan tersedia.
Baca Lebih Lanjut